Производители

Покупка на лизинг с TBI BANK

 

                                                                            

  ЗА СТОКОВ КРЕДИТ КЪМ „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ: 
Физически лица, пълнолетни  български  граждани  или  постоянно  пребиваващи в България чуждестранни граждани с  регулярни доходи, върху които си плащат осигуровките.

СРОК НА КРЕДИТА: от 4 месеца до 24 месеца (за срок от 4 месеца закупувате стоката на равни месечни вноски без оскъпяване!!!)
ОДОБРЕНИЕ: от 15 минути до 2 часа.
РАЗМЕР НА КРЕДИТА: от 150 лева до 10 000 лева.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ:

Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране са следните:

1.  КЛИЕНТЪТ избира стоката, която иска да закупи на изплащане и натиска бутон „Купи с кредит - TBI Bank". Ако КЛИЕНТЪТ иска да закупи повече от една стока, първо добавя в кошницата всички избрани стоки и после натиска бутон „Купи с кредит - TBI Bank. 

2.  С помощта на специално разработен калкулатор КЛИЕНТЪТ лесно може да се ориентира за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми на изплащане, за да избере най-удобния за него вариант на погасяване. Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита. След като избере план на изплащане за да продължи напред КЛИЕНТЪТ трябва да даде своето съгласие за обработка на личните си данни. За целта трябва да се запознае с документа "Заявление-Декларация" за установяване на договорни отношения и да маркира  полето «Съгласие за обработка на лични данни». По този начин той извършва електронно изявление, че е запознат и приема условията.

3.  КЛИЕНТЪТ попълва форма със следните данни – трите имена, ЕГН, e-mail адрес, тел. за връзка, адрес по лична карта, адрес за доставка на стоката. 

4.  След потвърждаване на цялата информация по поръчката от КЛИЕНТА, ТЪРГОВЕЦА  изпраща всички въведени данни на Ти Би Ай Банк ЕАД.

5.  Служител на Ти Би Ай Банк ЕАД ще се свърже с КЛИЕНТА в рамките на работното време  на  Банката от 9:00 до 19:00ч. на  посочените от  него телефони и  ще допълни необходимата информация за исканото финансиране.

6.  ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира КЛИЕНТА за становището на Банката по искания кредит, а той ще получи SMS известяване за това.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДПИСВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД ОТ КЛИЕНТА КЪМ ТЪРГОВЕЦА:

a)    КЛИЕНТЪТ се идентифицира с лична карта,  като  това  задължително трябва да бъде титуляра по договора.

б)    КЛИЕНТЪТ  предоставя  на  куриера  копие  на  личната си карта  от  двете страни, собственоръчно подписано с надпис „Вярно с оригинала!" и посочена дата.

в)     КУРИЕРЪТ дава за подпис на КЛИЕНТА следните документи:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ  -КЛИЕНТЪТ вписва трите си имена, ЕГН и адрес на обозначените места и се разписва на „ЗАЯВИТЕЛ".  Датата се отпечатва автоматично.
 • ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ /2бр/ - на страници от 1 до 6 - КЛИЕНТЪТ се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ".

            На страница 6 КЛИЕНТЪТ вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ", попълва декларацията в долната част на страницата с град и дата и се подписва на„ПОТРЕБИТЕЛ".

            ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

 • ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СЕРТИФИКАТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ /2 бр./ - по желание на КЛИЕНТА, на полетата  подпис на КЛИЕНТА.
 • ФАКТУРА /оригинал и копие/ - Задължително с плащане по БАНКОВ ПЪТ! Получател: Трите имена и  подпис на КЛИЕНТА. 

г)      След като КЛИЕНТЪТ попълни  и положи подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуски или грешки.

д)      За КЛИЕНТА остава следните документи:

 • Екземпляр на ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ;
 • Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен;
 • Оригинална фактура.

е)       КУРИЕРЪТ трябва да върне към ТЪРГОВЕЦА следния набор от документи:

 • Заявление-Декларация за установяване на договорни отношения – подписано;
 • Договор за потребителски кредит – подписан;
 • Копие от личната карта на клиента - подписано с „Вярно с оригинала“;
 • Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен – подписан;
 • Копие от фактура – подписана;
 • Други документи, ако предварително са били изискани такива - подписани.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ОТ КЛИЕНТА КЪМ ТЪРГОВЕЦА: 

При връщане на стоката от КЛИЕНТА в законния 15 дневен срок за онлайн продажбите, независимо от причината, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Ти Би Ай Банк ЕАД, за да бъде анулиран договора.

 КАК СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРИТЕ: ∙

 • Чрез банков превод;
 • В офис на банката;
 • Чрез сайта  www.ePay. (код на търговец: 65 000);
 • На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 65 000);
 • На касите на Easy Pay, Office 1 Superstore, Fast Pay, Handy и др.

За повече информация може да се свържете с Ти Би Ай Банк ЕАД на телефон: 0700 17 571, или на e-mail адрес:
online@tbibank.bg .