Производители

Политика за поверителност и защита на лични данни

Политика за поверителност - БратБг       

Политика за поверителност и защита на лични данни

 Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”)

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: https://www.cleanshop.bg  

Ние в Булфиск ООД зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на нашите услуги – внос, търговия и сервиз на почистващa техника и препарати на реномирани световно-известни марки.

Булфиск ООД считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Булфиск ООД и декларираме, че ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). В тази връзка Булфиск ООД обработва Вашите лични данни при спазване принципите на законосъобразност, прозрачност и необходимост при обработката на лични данни.

Настоящият документ, има за цел да Ви информираме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, за начините на упражняване правото Ви на достъп до Вашите лични данни при взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

Булфиск ООД запазва правото си периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика/декларация за поверителност, за да отразява всички изменения на начина, по който обработва личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. Като в случай на изменения, Булфиск ООД публикува актуализирана версия на Политиката/декларацията за поверителност на уебсайт https://www.cleanshop.bg   и поради което, любезно молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

Кои сме ние?

Булфиск ООД е създадена през 2011 год. Фирмата е представител за България на концерна за производство на почистваща техника "Nilfisk A/S" (Дания)  и на производителя на високонапорни водоструйни машини, работещи с ултрависоко налягане DENSIN (Сингапур) за Централна и Източна Европа.

      Седалището на фирмата е в град Варна. Във всички големи градове в страната чрез добре изградена дилърска мрежа (виж раздел "Контакти") Булфиск предлага на своите клиенти най-разпространените модели битови и професионални машини, резервни части и аксесоари на Nilfisk, Nifisk Consumer, Nilfisk Outdoor, Viper и DENSIN.

Данни за контакт с Булфиск ООД:

Местоположение: България, гр. Варна, ул. Зора 18

Телефон: 052 / 501 102, 0879 / 166 122

Ел. поща: info@cleanshop.bg

Интернет страница: https://www.cleanshop.bg 

Отговорник по защита на данните:

С oтговорника по защита на данните можете да се свържете чрез:

Телефон: 052 / 501 102, 0879 / 166 122

Ел. поща: info@cleanshop.bg

Интернет страница: https://www.cleanshop.bg 

Категории лични данни, които обработваме :

Булфиск ООД събира тази данни директно от Вас в качеството Ви на субект на лични данни и само за целите на покупко-продажбата, доставката и сервиза на предлаганите от нас продукти.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ГД Инспекция по труда и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. КЗЛД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни

 

 

Всички събрани данни от Булфиск ООД се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон или в случите на изрично писменно съгласие на клиента за тяхното обработване.

 

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.- активен линк към политиката

Ние не събираме и не обработваме чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 18 години.

 

Цели и основания на обработването на лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на законово основание, на базата на сключен между Булфиск ООД и Вас договор или на основание изрично предоставено от Вас съгласие за обработка на личните Ви данни.

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

  1. Предоставяне на услугите на Булфиск ООД във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Булфиск ООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

  1. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, които предлагаме. В тази връзка, можем да ви изпращаме съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно нашите продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята количка“ или „Акаунт/Любими“. За да ви предоставим маркетингова информация, която представлява интерес за вас, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие. При получаване на съгласие Булфиск ООД гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

Можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие по всяко време като се свържете с Булфиск ООД, използвайки данните за контакт по-горе.

  1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт в нашата платформа. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат. Примери: за целите на търговската рекламация информацията се съхранява за период от един месец, за данъчни цели информацията се съхранява за период от 6 години, за гражданско правни претенции информацията се съхранява за 3 или 5 години.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни, когато има такъв, се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни само в България.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработване на плащания ePay за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Булфиск ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, като отправите искане на посочените контактни данни на Булфиск ООД или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните.

Удостоверяване на самоличността: Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в платформата на Булфиск ООД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

 

Местоположение: България, гр. Варна, ул. Зора 18

Телефон: 052 / 501 102, 0879 / 166 122

Ел. поща: info@cleanshop.bg

Интернет страница: www.cleanshop.bg

 

Отговорник по защита на данните:

С oтговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

 

Телефон: 052 / 501 102, 0879 / 166 122

Ел. поща: info@cleanshop.bg

Интернет страница: www.cleanshop.bg

 

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

 

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие в качеството си на субект на лични данни имате следните права:

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Булфиск ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на Булфиск ООД или директно на Отговорник по защита на данните (info@cleanshop.bg)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук.