Производители

Гаранционни условия

 

Гаранционните условия на CLEANShop.bg са съобразени с общите условия и изисквания на производителите за гаранционно обслужване.
     Гаранционният срок на всеки уред е посочен в техническата информация за него.


  Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта.
    През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.
    При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава, но клиентът получава гаранция 6 месеца за ремонтираната част.

      Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
- При неспазване указанията за монтаж и експлоатация;
- При механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;
- При направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;
- При използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;
- При повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;
- При повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
- При повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;
- При повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;

- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;
- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи.
     
    Рекламациите за гаранционна повреда на закупена от CLEANShop.bg машина се приемат в най – близкият оторизиран сервиз. Списък на оторизираните сервизи с техните адреси и телефони за връзка можете да намерите в раздел "СЕРВИЗНИ ПАРТНЬОРИ".
  При гаранционна повреда е необходимо клиентът да транспортира машината до най – близкият оторизиран сервиз.
    При ремонт на професионална машина с по-големи размери и тегло (например пароструйка, подопочистващ автомат и др.), по предварителна договорка със сервиза е възможно услугата да се извърши и на място. За целта клиентът е необходимо да осигури свободен достъп до нея в рамките на работното време на сервиза за извършване на ремонт и поправка.